Генеральний план


Генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту:

-  регулюється містобудівна діяльність;

- визначаються рішення, пов'язані з розвитком, плануванням, забудовою та використанням території населеного пункту.

У генеральному план позначаються кордони та функціональне призначення земельних ділянок, розраховується площа житлової, громадської та промислової забудови. Передбачається інженерна та соціальна інфраструктура, необхідна для функціонування і розвитку населеного пункту.

Генеральний план - це юридичний документ, що розробляється і затверджується в порядку, передбаченому законодавством України.

 

Генеральний план дає можливість:

 • можливість встановити територіальні межі населеного пункту
 • є основою для розрахунку нормативно-грошової оцінки села
 • основа для розробки зонування території
 • забезпечує інвестиційну привабливість земель для залучення інвесторів
 • на підставі генплану виділяється бюджет на розвиток села
 • використовується для розвитку і реконструкції об'єктів інфраструктури

 

В процесі розробки генерального плану села і населеного пункту враховуються:

 • санітарні вимоги до безпеки населення (якщо зони житлової та громадської забудови є сусідами з промисловими об'єктами);
 • природоохоронні обмеження;
 • наявність в населеному пункті або поблизу від нього особливо охоронюваних законом зон (заповідників, заказників, пам'яток історико-культурної спадщини);
 • побажання громадськості до благоустрою територій, обладнання зон відпочинку та рекреації жителів;
 • інтереси ключових інвесторів, які забезпечують економічний розвиток населеного пункту або окремих його районів.

 

Порядок розроблення Генерального плану:

 1. Створення ортофотоплану
 2. Створення топографічної основи
 3. Генеральний план населеного пункту
 4. Стратегічна екологічна оцінка
 5. План зонування території
 6. Проект землеустрою, щодо встановлення меж насаленого пункту
 7. Винесення меж в натуру

 

Складові генерального плану:

відповідно до ДБН Б. 1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану

Схема розташування населеного пункту в системі розселення

План існуючого використання території, поєднаний зі схемою існуючих планувальних обмежень. Опорний лист

Генеральний план (основне креслення), поєднаний зі схемою проектних планувальних обмежень. Проектний лист

Схема вулично-дорожньої мережі, селищного та зовнішнього транспорту, поєднана з кресленням поперечних профілів вулиць.

Схема інженерного підготовлення та захисту території.

Схема інженерного обладнання території.

Додаткові розділи:

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

СЕО (стратегічна екологічна оцінка)

План зонування (для переводу суміжних та допустимих видів землекористування)

 

Генеральний план включає в себе:

 1. До текстових матеріалів входить:
 2. пояснювальна записка (вступ, аналітична частина, обґрунтування та пропозиції, додатки);
 3. основні положення ген. плану (містить текстові матеріали зі стислим викладенням пропозицій генерального плану, проектних рішень, основні показники генерального плану та схеми графічних матеріалів, що не містять службової інформації).
 4. Графічні матеріали генерального плану включають в себе:
 5. Схема розташування населеного пункту в системі розселення
 6. План існуючого використання території
 7. Схема існуючих планувальних обмежень
 8. Модель перспективного розвитку населеного пункту
 9. Генеральний план (основне креслення)
 10. Схема проектних планувальних обмежень
 11. Схема вулично-дорожньої мережі, міського (сільського) та зовнішнього транспорту
 12. Схема інженерного обладнання території
 13. Схема інженерної підготовки та захисту території
 14. План зонування території
 15. Розділ "Інженерно-технічні заходи (цивільної оборони)" на мирний час

 

Вихідні дані, необхідні для початку розробки генплану:

Наявність актуальної зйомки М1:2000

Інвестиційні пропозиції (не задіяні території/нові території/ промисловість)

Наявність місцевих/ обласних програм розвитку

 

 

Генеральний план (орієнтовні терміни виконання)

Етапи та складові

Термін

1 етап

 

Збір вихідних даних, аналіз проблем

1-2 місяці

2 етап

 

1. Схема розташування населеного пункту в системі розселення

0,5-1 місяць

2. План існуючого використання території, поєднаний зі схемою існуючих планувальних обмежень.

1-1,5 місці

3. Модель перпекивного розвитку населеного пункту

1 місяць

4. Генеральний план (основне креслення), поєднаний зі схемою проектних планувальних обмежень.

виконання

1-1,5 місяці

Погодження проектного плану

1 місяць

Коригування проектного плану відповідно до пропозицій

0,5-1 місяць

5. Схема вулично-дорожньої мережі, селищного та зовнішнього транспорту, поєднана з кресленням поперечних профілів вулиць.

0,5-1місцяць

6. Схема інженерного підготовлення та захисту території.

1-2 місяці

7. Схема інженерного обладнання території.

виконання

1-1,5 місяці

8. Пояснювальна записка

виконання 1-1,5 міс

Проведення громадські слухання

1 місяць

Рецензування

1 тиждень

3 етап

 

Подача проекту на розгляд АМБР

Від 1 місяця

Коригування за результатами АМБР

До 1,5 місяці

Виникли питання чи побажання стосовно послуг?

Зв`язатися з нами